Käyttöehdot

Fabit Group Oy on suomalainen yritys, joka on rekisteröitynyt Suomeen ja kotipaikkamme on Everstinkuja 5 A 30, 02600 Espoo, Uusimaa. ALV-numeromme on FI32183155.

Näitä käyttäehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan henkilökohtaisesti, yhteisön tai palveluntarjoajan (jäljemänä ”Palveluntarjoaja”) puolesta ("sinä") ja Fabit Group OY:n ("Yritys", "me", "me" tai "meidän") välillä pääsystäsi https://www.bluumo.fi -verkkosivustolle ja mihin tahansa muuhun medialomakkeeseen, mediakanavaan, mobiilisivustoon tai mobiilisovellukseen, joka liittyy, linkitetään tai muuten liittyy niihin (yhteisesti ”Sivusto”) sekä näissä käyttöehdoissa kuvattuun sopimussuhteeseen.

Palveluntarjoajaksi luetaan kuuluvaksi yritys tai yhteisö, yrittäjä, pienyrittäjä tai muu elinkeinonharjoittaja. Fabit Group Oy:ta ja Palveluntarjoajaa kutsutaan asiayhteydestä riippuen yksin ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”. ”Käyttäjällä” tarkoitetaan Sivuston kautta Palveluntarjoajan palveluita ostavaa henkilöä. Hyväksyt, että avaamalla Sivuston olet lukenut, ymmärtänyt ja sitoutunut noudattamaan kaikkia näitä käyttöehtoja.

Pidätämme oikeuden tehdä ajoittain muutoksia tai muokkauksia näihin käyttöehtoihin. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista päivittämällä näiden käyttöehtojen "Viimeksi päivitetty" -päivämäärän. Varmista, että tarkistat sovellettavat ehdot aina, kun käytät sivustoamme, jotta ymmärrät, mitä ehtoja sovelletaan. Jatkamalla sivuston käyttöä päivitettyjen käyttöehtojen julkaisemispäivän jälkeen, sinuun sovelletaan, ja sinun katsotaan tulleen tietoiseksi ja hyväksyneen muutokset.

Palveluntarjoajat voivat tarjota Sivustolla erilaisia hyvinvoinnin palveluita, kuten hieronta-, fysioterapia, meikkaus-, kampaamo- ja parturipalveluita.

Sivusto on tarkoitettu käyttäjille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää Sivustoa tai rekisteröityä sille.

 
Sivustolle rekisteröityminen ja sopimuksen syntyminen

Nämä käyttöehdot sitovat Osapuolia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on rekisteröitynyt Sivustolle täyttämällä ja lähettämällä rekisteröitymiseen tarkoitetun lomakkeen Sivuston kautta. Palveluntarjoajana vakuutat ja takaat, että (1) sinulla on oikeuskelpoisuus ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja; (2) et ole alaikäinen lainkäyttöalueella, jossa asut; (3) et käytä Sivustoa automatisoiduilla tai ei-inhimillisillä keinoilla, joko botin, skriptin tai muulla tavoin; (4) et käytä Sivustoa laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen; ja (5) Sivuston käyttö ei riko mitään sovellettavaa lakia tai asetusta.

Jos annat virheellisiä, epätarkkoja, epätäydellisiä tai epätosia tietoja, meillä on oikeus jäädyttää tai lopettaa tilisi ja kieltää Sivuston (tai sen osan) nykyinen tai tuleva käyttö. 

Palveluntarjoaja sitoutuu tämän myötä noudattamaan myös kuluttaja-asiakkaille laadittuja erillisiä käyttöehtoja.

 
Henkilötietojen keruu ja käyttö

Sivustoa käyttämällä tai rekisteröitymällä Sivustolle, Palveluntarjoaja luovuttaa Fabit Group Oy:lle henkilötietoja itsestään. Rekisteröityneiltä kerätään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, y-tunnus, tilinumero, valmistumisvuosi, koulu, profiilikuva ja mahdollinen Valviran myöntämä rekisteritunnus. Palveluntarjoaja suostuu näissä Ehdoissa mainittujen henkilötietojensa tallentamiseen, käsittelemiseen ja käyttämiseen Osapuolten välisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen sekä henkilötietojensa tallentamiseen Fabit Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteriin.

Palveluntarjoaja antaa nämä käyttöehdot hyväksymällä Fabit Group Oy:lle luvan käyttää luovuttamiaan henkilötietoja tämän sopimuksen täyttämiseksi.

Fabit Group Oy ei ole vastuussa siitä, mitä tai miten Palveluntarjoaja kerää, käyttää tai säilyttää henkilötietoja asiakkaistaan. Palveluntarjoaja vastaa itse osaltaan GDPR:n ja muiden henkilötietojen käsittelyä säätelevien säädösten noudattamisesta.

 
Sopimuksen kohde ja palvelun kuvaus

Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Sivustolla kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen kuluttajien (Käyttäjien) ja Palveluntarjoajien välille. Sivuston käyttäminen edellyttää Palveluntarjoajilta rekisteröitymistä Sivustolle sekä Fabit Group Oy:n hyväksyntää tarjota palveluita Sivustolla. Fabit Group Oy on bluumo.fi -sivuston kautta ostettavien palveluiden myyjä, joka välittää toimeksiannot Sivustolla toimiville itsenäisille Palveluntatarjoajille. Palveluntarjoajien ja Fabit Group Oy:n välille ei muodostu työsuhdetta missään olosuhteissa. Palveluntarjoajat tuottavat palvelut itsenäisesti näiden käyttöehtojen ja muun Fabit Group Oy:n toimittaman ohjeistuksen mukaisesti, Bluumon brändin alla. Fabit Group Oy tilittää toteutetut palvelut erillisen hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus toimia muissa työtehtävissä ja tuottaa omia palveluitaan vapaasti myös muualla kuin Sivuston kautta tulleille asiakkaille.

Palvelupaikalle siirtymisen kustannukset sekä turvallisuus ovat Palveluntarjoajan vastuulla. Ellei toisin sovita, palveluntarjoaja on vastuussa myös tarvittavista työvälineistä sekä niiden asianmukaisesta ylläpidosta ja kunnosta. Fabit Group Oy voi asettaa minimivaatimuksia palvelun tuottamisessa käytettävälle välineistölle.

 
Toimeksiannon vastaanottaminen ja peruuttaminen

Palveluntarjoajalle välitetään toimeksiannot Fabit Groupin toimesta. Hyväksyessään toimeksiannon, Palveluntarjoaja on velvollinen toteuttamaan sovittuna ajankohtana ja paikassa palvelun, jonka Fabit Group Oy on hänelle välittänyt. Palveluntarjoajalla on oikeus perua toimeksianto vain ns. ylivoimaisen esteen ilmetessä (pystyttävä todistamaan esim. sairaus sairauslomatodistuksella). Mikäli Palveluntarjoaja peruuttaa toimeksiannon muusta syystä kuin ylivoimaisesta esteestä johtuen ja asiakas edellyttää Fabit Group Oy:n järjestävän palvelun toisen Palveluntarjoajan toteuttamana, on palvelun peruuttanut Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan Fabit Group Oy:lle tästä mahdollisesti aiheutuneet kustannukset. Korvattavat kustannukset voivat aiheutua Fabit Group Oy:lle esimerkiksi sen vuoksi, että Fabit Group joutuu maksamaan matkakustannuksia palvelun toteuttaneelle Palveluntarjoajalle. Fabit Group Oy:lla on oikeus laskuttaa edellä mainitun kaltaiset kustannukset palvelun peruuttaneelta Palveluntuottajalta.

 
Bluumo -sivuston käyttö 

Palveluntarjoaja on velvollinen itse lisäämään työn vastaanottamiseen tarvittavat tiedot Sivustolla. Palveluntarjoajan tulee kirjautua alustalle omilla tunnuksillaan ja varmistuttava itse, että on antanut oikeat saatavuustiedot ja muut tärkeät tiedot koskien myös tarjoamiaan palveluita. Mikäli tiedot eivät tule kirjaudu Sivustolle kuten on tarkoitus, tulee Palveluntarjoajan tehdä ilmoitus Fabit Group Oy:lle.

Sivustoa käyttävän Palveluntarjoajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä sekä muissa voimassa olevan lainsäädännön kulloinkin vaatimissa rekistereissä.

Fabit Group Oy sallii rekisteröitymisen vapaasti Palveluntarjoajaksi kaikille, jotka pystyvät sitoutumaan näihin käyttöehtoihin sekä täyttämään sen vaatimukset. Fabit Group Oy pidättää kuitenkin oikeuden tietyissä tilanteissa olla hyväksymättä halukasta elinkeinonharjoittajaa Palveluntuottajaksi ja siten olla tekemättä sopimusta. Sivustoa käyttäville palveluntarjoajille välitetään toimeksiantoja heidän ilmoittamiensa saatavuus- ja paikkatietojen perusteella. Asettamalla palveluajat ja toiminta-alueen Palveluntarjoajan on mahdollista saada toimeksiantoja Sivuston kautta.

Mikäli Palveluntarjoaja ei täytä tämän käyttösopimuksen ehtoja tai rikkoo niitä, Fabit Group Oy:lla on oikeus jättää toimeksiannot välittämättä Palveluntarjoajalle sekä poistaa Palveluntarjoaja tietoineen Sivustolta.

Sivustolle rekisteröityminen ja käyttö edellyttää Palveluntarjoajalta tarjoamaansa palveluun pätevyyttä sekä mahdollisten alakohtaisten lakisääteisten ammattipätevyysvaatimusten täyttämistä. Palveluntarjoajan vastuulla on huolehtia, että hänellä on alansa mahdolliset viranomaisluvat ja vaadittavat vakuutukset voimassa. Esimerkiksi niillä terveysalan elinkeinonharjoittajilla, joilta vaaditaan potilasvastuuvakuutus, tulee sellainen olla. Palveluntarjoajalla tulee olla alansa ammattiopinnot suoritettuna. Palvelua tarjoavalla opiskelijalla tulee olla opintoja takana riittävästi, esimerkiksi mahdolliset alakohtaiset minimiopinnot suoritettu, palveluiden laadukkaan ja asianmukaisen tuottamisen mahdollistamiseksi. Fabit Group Oy pidättää oikeuden viime kädessä olla hyväksymättä opiskelijaa Palveluntarjoajaksi, mikäli se katsoo, ettei suoritettuja opintoja ole riittävästi tai ammattitaito ei muuten ole riittävällä tasolla.

Mikäli Palveluntarjoaja liittää Sivustolle viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja tai jos Palveluntarjoajan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, on hän velvollinen korvaamaan Fabit Group Oy:lle aiheutuneet vahingot sekä vikojen etsimisestäaiheutuneet kustannukset.

Sivustolle ei saa ladata videotiedostoja tai muitakaan poikkeuksellisen suuria kuvatiedostoja. Palveluntarjoajan on mahdollista myöhemmissä vaiheissa julkaista Sivustolla kuvia palvelunsa tuotoksista sekä oma profiilikuvansa sekä lyhyt esittelyteksi. Profiilikuvan tulee olla tunnistettava ja selkeä. Asiakaskuviin tulee aina erikseen pyytää asiakkaan lupa sivustolla käyttämiseen sekä mahdolliseen Fabit Group Oy:n Palveluntarjoajan edelleen markkinointiin.

Sivustoa palveluineen voi käyttää matkapuhelimella, tabletilla tai muulla älylaitteella sekä tietokoneella. Fabit Group Oy ei kuitenkaan takaa, että sivusto palveluineen on aina ja kaikissa olosuhteissa kaikilla edellä mainituilla laitteilla käytettävissä.

Fabit Group Oy:n Palveluntarjoajille julkaisemat Sivuston käyttämistä tai Sivuston kautta ostettujen palveluiden tuottamista koskevat ohjeet sitovat Palveluntarjoajia sellaisenaan.

Fabit Group Oy ei anna mitään takuuta Sivuston kautta saatujen toimeksiantojen määrästä tai laadusta. Palveluntarjoajat voivat ottaa toimeksiantoja vastaan Sivuston kautta kello 8-21 välisenä aikana, seitsemänä päivänä viikossa, oman toiveen ja tarpeensa mukaisesti.

 
Työvälineet ja työn tuki

Fabit Group Oy toimittaa jokaiselle Palveluntarjoajalle varustelistan, jota kyseisen palvelun toteuttaminen vaatii. Palveluntarjoaja huolehtii itse omien työvälineiden hankkimisesta sekä niiden asianmukaisesta kunnosta ja hygieniasta. Työvälineiden tulee olla turvallisia ja täyttää ammattimaisen palveluntuottamisen asettamat laatuvaatimukset. Muutoin Palveluntarjoaja saa itse valita käyttämänsä työvälineet, aineet ja muun työssä tarvittavan kaluston. Fabit Group Oy:lta saa apua asiaankuuluvien välineiden ja varusteiden hankinnassa tai päivityksessä.

Kaikki Palveluntarjoajat saavat aloittaessaan aloituspaketin, johon kuuluu toimeksiannon kuvaukset, ohjeistukset kotikäynneille sekä muuta toimeksiannon suorittamisen kannalta keskeistä infoa. Aloituspaketti on osa käyttöehtoja, ja toimiessaan Sivuston kautta Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeistuksia.

Fabit Group Oy voi myöhemmin velvoittaa Palveluntarjoajan käyttämään Fabit Group Oy:n lanseeraamia uusia työvälineitä, kuten erilaisia palveluiden tuottamisessa tarvittavia aineita ja tuotteita, tai uusien yhteistyökumppanuuksien myötä lanseerattuja välineitä ja tuotteita. Fabit Group Oy:lla on oikeus veloittaa näiden työvälineiden ja tuotteiden käyttämisestä tai ostamisesta asianmukainen korvaus. Fabit Groupilla on myös oikeus muuttaa näihin tuotteisiin ja työvälineisiin liittyviä ohjeistuksia ja maksuja erillisellä ilmoituksella.

Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta käyttää Fabit Groupin kautta saamiaan kolmannen osapuolen antamia etuja (tai tuotteita, palveluita) tämän sopimuksen vastaiseen tarkoitukseen esimerkiksi luovuttamalla/tarjoamalla niitä eteenpäin esimerkiksi Fabit Groupin loppukäyttäjille. 

Fabit Group tukee Palveluntarjoajia suoriutumaan toimeksiannoista parhaalla mahdollisella tavalla. Tukipuhelin Palveluntarjoajille on auki palveluaikojen mukaisesti.

 
Materiaalin valvonta ja omistus- sekä immateriaalioikeudet

Palveluntarjoajan vastuulla on kaikki Sivustolle lataamansa materiaali sekä sen asianmukainen käyttö. Palveluntarjoaja vastaa, että materiaali ja sen käyttäminen eivät loukkaa Fabit Group Oy:n tai kolmannen tahon tekijänoikeuksia, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeuksia tai muuten ole lain tai hyvien tapojen vastaisia. Sivustolle ei saa lähettäämoraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rikokseen yllyttävää, rasistista tai muuta vastaavaa materiaalia.

Fabit Group Oy:lla ei ole velvollisuutta valvoa Palveluntarjoajien Sivustolle lataaman tai kirjoittaman tiedon tai materiaalin laillisuutta, hyvien tapojen vastaisuutta tai materiaalin tekijänoikeuksien-, tavaramerkki- tai muidenkaan immateriaalioikeuksien loukkaamattomuutta. Fabit Group Oy:lla on kuitenkin oikeus ryhtyä, Palveluntuottajan kustannuksella, tarvittaviin toimiin sanotunlaisen lain- tai oikeudenloukkaamisen havaittuaan sen päättämiseksi. Fabit Group Oy:lla on oikeus luovuttaa laiton tai sopimusehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ellei toisin mainita, Sivusto on meidän omaisuuttamme ja kaikki Sivuston lähdekoodi, tietokannat, toiminnot, ohjelmistot, verkkosivustojen suunnittelut, ääni-, video-, teksti-, valokuvat ja grafiikka (yhteisesti "Sisältö") ja tavaramerkit, palvelu merkit ja niiden sisältämät logot ("merkit") ovat meidän omistuksessamme tai hallinnassamme tai meille lisensoituja, ja ne on suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkilailla sekä useilla muilla Yhdysvaltojen immateriaalioikeuksilla ja vilpillistä kilpailua koskevilla laeilla, kansainvälisillä tekijänoikeuslailla, ja kansainvälisillä yleissopimuksilla. Sisältö ja merkit tarjotaan sivustolla "SELLAISENAAN" vain tiedoksi ja henkilökohtaiseen käyttöön. Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, mitään Sivuston osaa, sisältöä tai merkkejä ei saa kopioida, jäljentää, koota, julkaista uudelleen, ladata, lähettää, näyttää julkisesti, koodata, kääntää, jakaa, myydä, lisensoida tai muuten hyödyntää mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen ilman nimenomaista kirjallista lupaamme.

 
Tietojen luottamuksellisuus

Näiden käyttöehtojen myötä Osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamaansa tietoa asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja huolellisesti. Kumpikaan Osapuoli ei voi käyttää tai julkaista toisen antamaa tietoa luvatta tai käyttää tietoja muuhun kuin näiden Ehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Tämä kohta on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

 
Palveluiden hinnoittelu ja maksupalvelu

Fabit Group Oy määrittää jokaiselle palvelulle yhteistyössä Palveluntarjoajien kanssa laaditun hinnaston koskien niin kuluttaja- kuin yrityspalveluita. Fabit Group Oy:lla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja velvollisuus ilmoittaa siitä kaksi (2) viikkoa etukäteen Palveluntarjoajille.

Fabit Group Oy käyttää kotimaista Visma Pay maksupalvelua maksujen välittämiseen. Maksutiedot, kuten kortin numero tai tilinumero, tallentuvat ainoastaan Visma Payn järjestelmään, ei Fabit Group Oy:lle. Käyttäjä maksaa varaamansa Palvelun varauksen yhteydessä Visma Pay -maksupalvelussa. Visma Pay tilittää maksun Fabit Group Oy:lle, joka välittää maksun Palveluntarjoajalle palvelutapahtuman jälkeen. Fabit Group Oy vähentää tilityksessään Palveluntarjoajalle sopimuksen mukaisen provisionsa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 
Käyttäjätunnukset

Palveluntarjoajien käyttäjätunnus muodostuu Palveluntarjoajan henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta. Fabit Group ei ole velvollinen välittämään toimeksiantoja muulle kuin ilmoitetulle sähköpostiosoitteelle ja siihen kytketylle salasanalle. Mikäli Palveluntarjoajan sähköpostiosoite muuttuu tai hän unohtaa salasanansa, tulee hänen ilmoittaa tästä Fabit Group Oy:lle uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan saamista varten. Palveluntarjoaja ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta tai salasanaa ulkopuoliselle taholle.

 
Palvelun saatavuus

Fabit Group Oy huolehtii Sivuston asianmukaisesta toiminnasta parhaan kykynsä mukaan. Fabit Group Oy ei vastaa Palveluntarjoajille aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Sivuston toiminnassa ilmenneistä puutteista, virheistä tai toimintakatkoksista.

Fabit Group Oy:lla on oikeus tilapäisesti sulkea Sivusto tai sen osia. Sivuston sulkeminen voi johtua tarvittavasta päivitys- tai korjaustoimenpiteestä tai muusta vastaavasta syystä. Fabit Group Oy tiedottaa ennakoitavissa olevasta Sivuston käyttökatkoksesta verkkosivuillaan. Fabit Group Oy ei ole mitenkään korvausvelvollinen suunnitellusta tai yllättävästä käyttökatkoksesta tai Sivuston sulkemisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista Palveluntarjoajaa kohtaan.

 
Asiakkuudet

Fabit Group Oy:n välittämät asiakastoimeksiannot Bluumo.fi -sivuston kautta Palveluntarjoajalle ovat Fabit Group Oy:n asiakkaita, eikä Palveluntarjoaja saa aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan siihen, että asiakkaat siirtyisivät kolmannen Palveluntarjoajan asiakkaiksi tai suoraan Palveluntarjoajan omiksi asiakkaiksi ohittaen Fabit Group Oy:n. Kaikki maksuliikenne tulee toteuttaa Fabit Group Oy:n kautta ja esimerkiksi käteismaksun/mobilepay -maksun tms. maksun ottaminen on kiellettyä. Selvyyden vuoksi todetaan, että myös tämän sopimuskohdan rikkomisesta Palveluntarjoajan on maksettava Fabit Group Oy:lle korvausta siten, kuin tämän sopimuksen kohdassa 13 määrätään.

 
Sopimussakko

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista sopimusrikkomusta, jota ei ole korjattu kolmessakymmenessä(30) päivässä siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkojalle kirjallisesti rikkomuksesta ilmoittanut. Tämän Sopimuksen rikkomisesta on rikkovan Sopimuksen Osapuolen maksettava loukatulle Osapuolelle korvausta suhteessa aiheutettuun vahinkoon tai haittaan, kuitenkin vähintään 5.000 (viisi tuhatta) euroa per rikkomus. Sopimussakon maksaminen ei oikeuta sopimusrikkomuksen jatkamiseen eikä poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin loukatun Osapuolen kärsimä vahinko ylittää sopimussakon määrän.

 
Vastuunrajoitukset

Selvyyden vuoksi todetaan, että kumpikaan Osapuoli ei vastaa toistensa välillisistä vahingoista. Fabit Group Oy ei ole vastuussa siitä, minkälaista palvelua tai minkälaisen tuotteen kuluttaja tai yritys saa Palveluntarjoajalta. Fabit Group Oy ei ole velvollinen korvaamaan kuluttajalle tai yritykselle mitään, mikäli Palveluntarjoajan tuote tai palvelu ei miellytäkuluttajaa tai yritystä tai mikäli kuluttajalle tai yritykselle aiheutuu jotain vahinkoa, josta Palveluntarjoajalla on vastuu. Palveluntarjoajalla on oltava vastuuvakuutus vahinkojen varalle. Palveluntarjoaja on itse vastuussa vastuuvakuutuksen hankkimisesta.

 
Muutokset käyttöehtoihin, sopimuksen voimassaolo ja sen pättäminen

Fabit Groupin ja Palveluntarjoajan välinen sopimus on luonteeltaan toistaiseksi voimassa oleva. Palveluntarjoaja voi lopettaa Sivuston käytön koska tahansa poistamalla rekisteröintinsä Bluumo.fi -sivustolta. Palveluntarjoajan on kuitenkin aina hoidettava jo sovitut toimeksiannot Fabit Group Oy:n kanssa ennen rekisteröintinsä poistamista.

Fabit Group Oy voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Fabit Group Oy:lla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi Palveluntarjoajan rikkoessa sopimusehtoja tai Palveluntarjoajan poistuessa ennakonperintärekisteristä. Sopimus on purettavissa myös, jos Palveluntarjoaja asetetaan selvitystilaan, käyttäytyy epäasiallisesti asiakasta tai Fabit Group Oy:n henkilöstöä, sen edustajia tai muita Palveluntarjoajia kohtaan tai Palveluntarjoajan palveluiden laatu on toistuvasti puutteellista.

 
Ylivoimainen este

Fabit Group Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Tulipalo, pandemia, tietoliikennehäiriö, palvelunestohyökkäys, viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko tai muu Fabit Group Oy:sta riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fabit Group Oy:n noudattamasta tätäsopimusta ylivoimaisen esteen ajaksi.

 
Sopimusten siirtäminen

Fabit Group Oy:lla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan hyväksyntää. Tällöin Fabit Group Oy vapautuu kaikesta sopimusvastuusta Palveluntarjoajaa kohtaan. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään ilman Fabit Group Oy:n kirjallista ja etukäteistä lupaa.

 
Asiakirjojen soveltaminen

Palveluntarjoajaa sitovat myös Fabit Group Oy:n kuluttajan käyttöehdot sekä Palveluntarjoajan toteuttaessa toimeksiantoja Fabit Group Oy:n Sivuston kautta Palveluitaan yritykselle myös Fabit Group Oy:n yritysehdot. Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan ensisijaisesti näitä käyttöehtoja ja toissijaisesti muita edellä mainittuja Fabit Groupin ehtoja.

 
Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelutulokseen ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Uudenmaan käräjäoikeudessa.

 
Ehtojen muuttaminen

Fabit Group Oy:lla on oikeus tehdä muutoksia näihin Ehtoihin Sivustolta saatujen käyttökokemusten, sekä asiakkaiden että Palveluntarjoajien palautteiden, myötä. Muutosten tulee olla kohtuullisia Palveluntarjoajien kannalta. Muutokset tulevat voimaan Fabit Group Oy:n ilmoittaessa niistä Palveluntarjoajille sähköpostitse tai verkkosivuillaan.

 

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

 
Mainostajat

Sallimme mainostajien näyttää mainoksiaan ja muita tietoja tietyillä sivuston alueilla, kuten sivupalkin mainoksissa tai bannerimainoksissa. Jos olet mainostaja, otat täyden vastuun kaikista Sivustolle sijoittamistasi mainoksista ja kaikista Sivustolla tarjotuista palveluista tai näiden mainosten kautta myydyistä tuotteista. Lisäksi mainostajana takaat ja vakuutat, että sinulla on kaikki oikeudet ja valtuudet sijoittaa mainoksia Sivustolle, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet, julkisuusoikeudet ja sopimusoikeudet. Tarjoamme vain tilaa tällaisten mainosten sijoittamiseen, eikä meillä ole muuta suhdetta mainostajiin.

 
Tietosuojakäytäntö

Välitämme tietosuojasta ja tietosuojasta. Tutustu tietosuojakäytäntöömme. Käyttämällä Sivustoa sitoudut noudattamaan tietosuojakäytäntöämme, joka sisältyy näihin käyttöehtoihin. Huomaa, että sivusto on Suomessa. Jos käytät Sivustoa mistä tahansa muualta maailmasta, jossa henkilötietojen keräämistä, käyttöä tai luovuttamista koskevat lait tai muut vaatimukset poikkeavat Suomessa sovellettavista laeista, jatkamalla Sivuston käyttöä siirrät tietosi Suomeen, ja hyväksyt tietojesi siirtämisen ja käsittelyn Suomessa.

 
Yhteydenotto

Ratkaistaksesi Sivustoa koskevan asian tai saadaksesi lisätietoja Sivuston käytöstä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: info@bluumo.fi.